Posty

Najnowsze posty

Rozstrzygnięcie

Realizacja zadania "Zabytek mojego regionu" - wszystkie otrzymane prace.

Realizacja zadania "Zabawa regionalna" - SPdP w Świętochłowicach

Realizacja zadania "Zabawa regionalna" - Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Szczecinie

Realizacja zadania "Zabawa regionalna" - Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy AKTYWNI w Białymstoku

Realizacja zadania "Zabawa regionalna" - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu

Realizacja zadania "Zabawa regionalna" - Zespół Szkół Specjalnych nr 14 im. Marii Grzegorzewskiej w Krakowie

Realizacja zadania "Zabawa regionalna" - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 w Bydgoszczy

Realizacja zadania "Zabawa regionalna" - Zespół Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie

Realizacja zadania "Zabawa regionalna" - Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Kielcach

Realizacja zadania "Zabawa regionalna" - Zespół Szkół Nr 5 Specjalnych w Nowym Sączu